De Vrije School-pedagogiek is een vorm van onderwijs die zich richt op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op intellectueel als op emotioneel, creatief en sociaal vlak. De nadruk ligt op het ontwikkelen van de eigenheid van het kind en het stimuleren van creativiteit en eigen initiatief. In de praktijk betekent dit dat Vrije Scholen:

  • Elk kind als uniek individu zien en aansluiten bij zijn of haar natuurlijke ontwikkelingstempo.
  • Kinderen laten leren op een speelse en creatieve manier, met veel ruimte voor eigen initiatief.
  • De nadruk leggen op de ontwikkeling van de zintuigen, de fantasie, het denken en het zelfstandig handelen.

De ontwikkeling van het kind

Vrije Scholen bieden een leeromgeving die aansluit bij de natuurlijke ontwikkeling van het kind. In de eerste zeven jaar van het onderwijs ligt de nadruk op de ontwikkeling van de zintuigen en de motoriek. Kinderen leren spelenderwijs over de wereld om hen heen. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze met hun handen kunnen werken, hoe ze kunnen bewegen en hoe ze de wereld om hen heen kunnen observeren.

In de volgende periode, van zeven tot veertien jaar, ligt de nadruk op de ontwikkeling van de rede en de fantasie. Kinderen leren lezen, schrijven en rekenen, maar ook over kunst, muziek en drama. Ze leren om hun fantasie te gebruiken om de wereld om hen heen te begrijpen.

In de laatste periode van het onderwijs, van veertien tot achttien jaar, ligt de nadruk op de ontwikkeling van het zelfstandig denken en handelen. Kinderen leren kritisch denken en hun eigen mening vormen. Ze leren om hun talenten en mogelijkheden te ontwikkelen en om een bijdrage te leveren aan de samenleving.

De rol van de docent

De docent op een Vrije School is een begeleider en coach. De docent helpt het kind om zijn of haar eigen talenten en mogelijkheden te ontwikkelen en zodoende te groeien. De docent is een voorbeeld voor het kind en is tegelijkertijd ook vriend en mentor.

Creativiteit en kunst

Creativiteit en kunst spelen een belangrijke rol in de Vrije School-pedagogiek. Kinderen leren op een creatieve manier omgaan met de wereld om hen heen. Ze leren tekenen, schilderen, muziek maken, dansen en toneelspelen. Creativiteit is belangrijk voor alle kinderen. Het helpt kinderen om zich te ontwikkelen en de wereld om hen heen te begrijpen.

De verbinding met de natuur

Ook de natuur speelt een belangrijke rol in de Vrije School-pedagogiek. Kinderen leren de natuur te observeren en te beleven. Ze leren over de seizoenen, de dieren en de planten. De natuur is daarmee een belangrijke bron van inspiratie en kennis. Het helpt kinderen om zich te verbinden met de wereld om hen heen.

Aandacht voor de menselijke maat

Vrije Scholen hebben aandacht voor de menselijke maat. De school is kleinschalig en geborgen en er is veel persoonlijke aandacht voor de kinderen. Kinderen hebben behoefte aan een veilige en vertrouwde omgeving waar ze zich kunnen ontwikkelen en vrije scholen bieden deze.

Conclusie

De Vrije School-pedagogiek is een veelzijdige vorm van onderwijs die zich richt op de totale ontwikkeling van het kind. De nadruk ligt op creativiteit, kunst en de verbinding met de natuur. De vrije school is daarmee een kans voor elke leerling om zich te ontwikkelen tot zichzelf, een gezonde en evenwichtige volwassene.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *